zdjecie zdjecie

Szkolenia Zawodowe:
zdjecie Nauka w V Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Egzamin maturalny 1984 roku.
Lata 1985-1991 studia w Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
1991-1992 staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim im dr Jana Biziela w Bydgoszczy
1992-1995- I-szy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych
1995-1998- II-gi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych
1998-2000- specjalizacja z zakresu alergologii pod opieką Pana Prof. dr hab. n. med. Bogdana Romańskiego.
2002-2005- specjalizacja z zakresu transplantologii klinicznej pod kierunkiem Pana Prof. dr hab. n.med. Zbigniewa Włodarczyka
2006 obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy (CM UMK aktualnie) na temat „Ocena funkcji śródbłonka pacjentów po alotransplantacji nerki z powodu przewlekłej niewydolności nerek własnych w obserwacji rocznej.“

W latach 2007 do chwili obecnej uczestnictwo w formach samokształcenia się na zjazdach krajowych i zagranicznych, prowadzenie szkoleń
i wykładów dla lekarzy POZ na temat terapii wziewnej w chorobach obturacyjnych drzewa oskrzelowego oraz z zakresu alergologii.


Doświadczenie zawodowe:
zdjecie 1992- 2000- asystent i starszy asystent Katedry i Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych

1994- 2000 praca w Przyklinicznej Poradni Alergologicznej – Szpital XXX-lecia PRL (aktualnie Szpital im dr J.Biziela) oraz uczestnictwo w programie rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową.

2000-2007- starszy asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, oraz w Akademii Medycznej w Bydgoszczy (aktualnie Collegium Medicum UMK)
- działalność dydaktyczna oraz rozwiązywanie problemów dializoterapii w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek a także współpraca z Kliniką Transplantologii i Przykliniczną Poradnia Transplantologiczną.
W latach 2005- do chwili obecnej ponownie powrót do czynnego wykonywania zawodu alergologa.


Projekt Firmy INMAKS - www.inmaks.pl