zdjecie zdjecie

zdjecie Nagrody i osiągnięcia
1987 i 1988 Dwukrotnie nagroda J.M. Rektora Akademii Medycznej za wyniki w nauce i pracę naukową.W latach 1988-1989
1989-1990 Dwukrotna stypendystka Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Publikacje:
22 prace opublikowane w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, 21 doniesień wygłaszanych na zjazdach krajowych i zagranicznych, opublikowanych w materiałach zjazdowych.

Kursy i szkolenia doskonalące z dziedziny otolaryngologii i alergologii.
1998 Staż w Oddziale Otoneurologii Szpitala Klinicznego w Olomouc (Czechy), pod kierunkiem Prof. M. Novotnego.
1989 i 1990 Dwukrotne, dwumiesięczne praktyki wakacyjne w Oddziale Klinicznym i Ambulatoryjnym Otolaryngologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Gandawie (Belgia).

Ostatnio odbyte kursy
III Forum Kliniczne Ekspertów „Astma bez granic” Wisła 18-21 kwietnia 2012

II Ogólnopolska Konferencja „Szkoła Otolaryngologii” 23-24 marca 2012 Ciechocinek

VIII Krajowe Forum Rynologiczne 2-3 grudnia 2011 Warszawa

I International Conference of the endoscopic paranasal sinus surgery and IV International Course in the endoscopic sinus surgery
Kajetany 9-10 czerwca 2011

Kurs doskonalący „Septoplastyka i rynoplastyka-podstawy technik chirurgicznych” 11-15 kwietnia 2011 Warszawa

III Miedzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Kajetany 21-22 maja 2010

7th Workshop In Functional Endoscpoic Sinus Surgery (FESS) October 10th 2009, 2nd ENT Clinic of the University Hospital „Attikon”
Athens Greece.


Projekt Firmy INMAKS - www.inmaks.pl