baner zdjecie

zdjecie
Wykształcenie
2003-2006 Uzyskanie specjalizacji z alergologii.
1998-2001 Uzyskanie II stopnia specjalizacji z otolaryngologii.
1999 Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych za rozprawe „Hiperinsulinemie i hiperlipoproteinemie w zawrotach głowy, szumach usznych i niedosłuchu odbiorczym”.
1996-1998 Uzyskanie I stopnia specjalizacji z otolaryngologii.
1992-1995 Uzyskanie z wyróżnieniem specjalizacji I stopnia w dziedzinie pediatrii.
1985-1992 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Dyplom z wyróżnieniem.
1981-1985 I Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Waryńskiego (obecnie Norwida) w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe
2008-2018 Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Laryngologii 10WSK w Bydgoszczy
2008-04.2009 Przykliniczna Poradnia Alergologiczna Wojewódzki Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy.
1996-2008 Asystentka w Oddziale Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela.
1992-1996 Asystentka w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Dzieci AM w Bydgoszczy.

Dodatkowa działalność
2008-2012 Wykłady szkoleniowe dla lekarzy rodzinnych i laryngologów w zakresie diagnostyki i leczenia ostrego i przewleego zapalenia zatok.
2008-2012 Sekretarz Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
1989-1992 Sekretarz Sekcji Młodych Immunologów Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.
Członek Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.
Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

zakładka :Dorobek naukowy


Projekt Firmy INMAKS - www.inmaks.pl